Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

19.10.2018 – Konzert – Valerie Lill

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

22.09.2018 – Konzert – Haustsch-Wollasch

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

16.06.2018 – Konzert – Harry Klenk

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

19.05.2018 – Konzert – Feel Bless

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

28.04.2018 – Konzert – Matthias Hautsch

Kategorien
Lesung Vergangen

14.04.2018 – Lesung – Anita Awosusi

Kategorien
Lesung Vergangen

18.11.2017 – Lesung – Doro Zachmann

Kategorien
Vergangen Workshop

24.11.2017 – Strick-Café

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

03.11.2017 – Konzert – ZWO

Kategorien
Vergangen Wohnzimmerkonzert

07.10.2017 – Konzert – 2am – acoustic lounge